2018/2019 Aktuálně

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení členové fotbalového klubu,
v sobotu 23.3.2018 v 18 hod. v klubovně na hřišti proběhne Valná hromada.
Prosím všechny členy o účast.

Program:
1.      Zahájení
2.      Zpráva o činnosti TJ
3.      Zpráva o hospodaření a majetku
4.      Rozpočet na rok 2019
5.      Interní záležitosti TJ
6.      Diskuse
7.      Usnesení
8.      Závěr

Ing. Stanislav Horák – předseda klubu