2017/2018 Aktuálně

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení členové fotbalového klubu,
všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 24.3.2018 v 18 hod. v klubovně na hřišti.

Program:
1.      Zahájení
2.      Zpráva o činnosti TJ

3.      Zpráva o hospodaření a majetku
4.      Rozpočet na rok 2018
5.      Interní záležitosti TJ
6.      Diskuse
7.      Usnesení
8.      Závěr

Standa Horák, předseda TJ